Catalyst and Te Tiriti

Read in Te reo Māori

Our values of openness, freedom, collaboration and respect are important to us. These values align in some ways with tikanga Māori, but we understand we still have a way to go to fulfil all of our obligations under Te Tiriti o Waitangi.

The company has committed to investigating how to better bring te ao Māori into our work and to improving our relationship with tangata whenua.

Over the past few years Catalyst has introduced a number of initiatives to support our commitment to Te Tiriti o Waitangi and the awareness of this amongst our staff. These include:

  • Basic tikanga education via Toro Mai and Massey University
  • Te Tiriti education – including sponsorship of Te Tiriti x Tech kiPōneke in 2019
  • Ngā kōrero a mua o te rohe nei (local history lessons)
  • Te reo Māori sessions
  • Kapa haka rōpū

In 2019, the position of Kaihuawaere Matihiko was established to support and increase Catalyst's ability to provide services to Māori, and those with a kaupapa Māori focus. The role was filled by Chris Cormack (Kāi Tahu, Kāti Māmoe). Chris is a long time employee at Catalyst and a foundation developer of the library management platform Koha. He is an active participant in Te Mana Raraunga (The Māori Data Sovereignty Network).

His work in this forum aligns with Catalyst's active and vocal advocacy for New Zealand organisations (particularly government) having a policy of managing their data in Aotearoa-based infrastructure. The Catalyst Cloud, on which we host most of our customers’ systems, is 100% located and managed in Aotearoa and allows us to support meeting principle 1, of the 6 principles of Māori Data Sovereignty.

In 2021, the position of Relationship Manager | Kaiwhakamanawa was established to support the Kaihuawaere Matihiko and consider how we can improve the use of tikanga Māori in our day-to-day work. The role was filled by Kris Wehipeihana (Ngāti Tukorehe). Kris has a background in library management.

Some of the projects we have completed which were working with or for Māori interests in genuine and respectful ways include:


Ko Catalyst me Te Tiriti o Waitangi

He mea nui ki a mātou ō mātou uara o te ngākau tuwhera, te wāteatanga, te mahi ngātahi me te whakaute. Me kī, ka āhua hāngai aua uara ki ngā tikanga Māori engari e mōhio ana mātou he roa tonu te ara hei whāinga kia tutuki katoa ai ō mātou herenga i raro i Te Tiriti o Waitangi.

E ū ana te kamupene ki te tūhurahura i ngā āhua e whai wāhi ai te ao Māori ki ā mātou mahi, me te whakapai ake i tō mātou hononga ki te tangata whenua.

I ēnei tau kua pahure kua whakatinanahia e Catalyst ētahi kōkiri hei tautoko i tō mātou ū ki Te Tiriti o Waitangi me tō ā mātou kaimahi aroā ki ngā hīraunga o taua ū. Kei roto o ēnei ko:

  • Ngā akoranga taketake o ngā tikanga mā Toro Mai me Te Kunenga ki Pūrehuroa
  • Te mātauranga ki te Tiriti – tae atu ki te tautoko ā-pūtea i Te Tiriti x Tech ki Pōneke i te 2019
  • Ngā kōrero o mua o te rohe nei (he akoranga e pā ana ki te hītori o te takiwā)
  • Ngā wātū reo Māori
  • Te rōpū kapa haka

I te tau 2019 i whakatūria te tūnga o te Kaihuawaere Matihiko ki te tautoko me te whakapakari o te raukaha o Catalyst ki te whakarato ratonga ki te Māori, me ērā atu ratonga whai arotahi kaupapa Māori. I whakakī a Chris Cormack (Kāi Tahu, Kāti Māmoe) i taua tūnga. He kaimahi wā roa a Chris o Catalyst, ko ia hoki tētahi kaiwhakawhanake tuatahi o te pūhara whakahaere whare pukapuka, a Koha. Koia he kaiwhaiwāhi tino hohe ki Te Mana Raraunga (The Māori Data Sovereignty Network).

E hāngai ana āna mahi i tēnei wāhi ki te taunakitanga kaha me te pākinakina a Catalyst mō te whakarite kia whai kaupapahere ngā whakahaere o Aotearoa (inarā te kāwanatanga) mō te whakahaere i ā rātou raraunga i roto i ngā hanganga rorohiko e noho ana i Aotearoa tonu. E noho katoa ana Te Kapua Catalyst, e taurimatia ai te nuinga o ngā pūnaha a ō mātou kiritaki, e whakahaeretia katoatia ana hoki i Aotearoa me te aha e āhei ana mātou ki te whakatutuki i te mātāpono 1 o ngā mātāpono e 6 o te Mana Raraunga Māori.

I te tau 2021 ka whakapūmautia te tūnga o te Kaiwhakahaere Hononga | Kaiwhakamanawa hei tautoko i te Kaihuawaere Matihiko me te whai whakaaro ki ngā āhua e whakapakaritia ake ai te whakamahi tikanga Māori i ā mātou mahi o ia rā. I whakakī a Kris Wehipeihana (Ngāti Tukorehe) i taua tūnga. He kapapori tō Kris i te whakahaere whare pukapuka.

Kei roto i ngā kaupapa i oti i a mātou i te taha o ngāi Māori, mō ngāi Māori rānei i runga i te motuhēhē me te whakaute ko ēnei: